SERVIS
Zabezpečujeme záručný servis na kopírovacie stroje SHARP a BROTHER. Hlavný dôraz pri našej práci kladieme na maximálnu spokojnosť zákazníka, čo je spojené s rýchlou dodávkou spotrebného materiálu priamo ku zákazníkovi, zabezpečením servisného zásahu do 24 hodín a maximálnou ústretovosťou pri riešení vzniknutých problémov.

Vďaka pravidelným prognostickým prehliadkam a včasným servisným zásahom, sa predíde neočakávaným komplikáciám a predĺži sa tak životnosť vášho zariadenia.

logo
logo
© 2011 PREKO s.r.o.