Neviažte vaše peniaze v zariadení a investujte ich do podnikania. Vaše zariadenie si môžete od spoločnosti Preko s.r.o. jednoducho prenajať. Počas doby prenájmu, platíte me­sačne rovnakú čiastku. Stačí si vy­brať multifunkčné zariadenie, zvoliť si minimálnu viazanosť a máte o všetko postarané. Súčasťou prenáj­mu je servisná služba, vďaka ktorej kompletná starostlivosť o prenajaté zariadenie prechádza na nás.
čítaj ďalej ...
Zabezpečujeme predaj a servis kopírovacích strojov a príslušen­stva. Máme niekoľkoročnú prax s nasadzovaním rôznych typov kopí­rovacích strojov od jednoduchých pre malé prevádzky, po väčšie produkčné systémy. Poradíme vám s výberom vhodného kopírovacieho stroja a zabezpečíme jeho nasta­venie, inštaláciu, zaško­lenie vašich zamestnancov a samozrejme rýchly servis či pravidelnú údržbu.
čítaj ďalej ...
Zabezpečujeme záručný servis na kopírovacie stroje SHARP a BRO­THER. Hlavný dôraz pri našej práci kladieme na maximálnu spokojnosť zákazníka, čo je spojené nielen s dobrými cenami, ale hlavne s rýchlou dodávkou spotrebného materiálu priamo ku zákazníkovi, zabezpečením servisného zásahu do 24 hodín a maximálnou ústre­tovosťou pri riešení vzniknutých problémov.
čítaj ďalej ...
Naša spoločnosť sa zaoberá zmluv­ným servisom kopírovacích strojov značiek SHARP a BRO­THER. Našou prioritou sú hlavne kvalitné a komplexné servisné slu­žby. Prevažná časť servisu je vykonávaná na mieste priamo u zákazníka. Ako Sharp Business Partner sa pravidelne zúčastňujeme preškolení v strediskách Sharp a radi Vám pomôžeme vyriešiť problém s kancelárskou technikou.
čítaj ďalej ...
My image My image My image
© 2011 PREKO s.r.o.